Language
首页 > 新闻 > 2019年中国国庆日放假安排 Chinese National Day Holiday Arrangements in 2019
新闻

2019年中国国庆日放假安排 Chinese National Day Holiday Arrangements in 2019

亲爱的客户及合作伙伴,我们正式的通知您 :
国庆节放假时间:
2019年10月1日—10月7日
正常上班时间:
2019年10月8日起
感谢您的关注与支持,
在此期间给您带来的不便敬请谅解,
祝您度过一个愉快的假期!
主营业务:传感器/接近开关/接近传感器 版权所有(C)2008-2019 Dipsun版权所有 粤ICP备2022022647号 Macher Industrial Electrical Equipment Co., Ltd.