Language
首页 > 学生
学生

如果您是在学校里进行一项项目的学生并需要使用到马赫(MACHER)的传感器,请联系我们,我们将根据当前的库存情况,尽量安排寄出所需的样品。
联系我们申请样品:

Tel:  400-021-8839      
Tel:  (86)769-22416636  
Fax:  (86)769-22410376  
Work QQ : 2851512123 
WeChat:13713382571
E-mail: sales@machersensor.com
主营业务:传感器/接近开关/接近传感器 版权所有(C)2008-2019 Dipsun版权所有 粤ICP备2022022647号 Macher Industrial Electrical Equipment Co., Ltd.